Valós Ökumené

Az ökumenizmus – annak gondolata, hogy felekezetektől függetlenül mind együvé tartozunk – egy régi és szép eszme, de sajnos a legtöbb egyház mind a mai napig nem éli meg a maga teljességében, és inkább tűrt, mint támogatott formája ez a hit gyakorlásának. Mi úgy érezzük, hogy nincs más út ezen kívül, és amint azt a bemutatkozó szövegben is leírtuk, létezik olyan formája az “Isten tiszteletnek”, melyet akár egy katolikus, egy baptista és egy olyan személy, aki egyházba sohasem tartozott, együtt tud gyakorolni, megélni, miközben valós és mély megtapasztalásokat szerez Istenről.

“…együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által” (Ef 2:22)