Isten a fák közt projekt

“Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennynek és földnek Ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban” (ApCsel 17:24)

Meggyőződésünk, hogy sokkal könnyebben kerülhetünk közelebb Hozzá, ha az általa közvetlenül teremtett világba térünk vissza. A Természetben olyan könnyű észlelni az Isteni Jelenlétet, mint sehol máshol. Éppen ezért – noha a különlegesen zord időkre van imaházunk, sőt még egy csodaszép kis templomunk is – legszívesebben mégis odakint találkozunk, és tanulmányozzuk Őt, sokszor teremtményeinek megismerése útján, valamint szolgáljuk Őt oltalmazásuk által.