Kérdések és válaszok rólunk

  

 

A velünk kapcsolatos leggyakrabban felmerülő kérdéseket egy csokorba szedtük.
Amennyiben olyan kérdésed merülne fel, amely itt nem szerepel, akkor kérdezd Öku-ment (lásd alul)!

 

 

 

KIK VAGYTOK?
Egy ökumenikus közösség, melynek tagjai különböző felekezetekből, vagy éppen semmilyen felekezetből nem származó, különböző gondolkodású emberek. Istenbe vetett bizalmunk részét képezi a Vele való kapcsolatunk különösen mély megtapasztalása és megélése, a közös tanulás a Szentíráson keresztül, az Élet és a Méltóság tisztelete, valamint az önkéntes segítségnyújtás. Lásd még: Valós ökumené, Megtapasztalás, Szolgálat, Odakint

AKKOR MILYEN FELEKEZETHEZ IS TARTOZIK A KÖZÖSSÉGETEK?
Nem tartozunk egyetlen felekezethez sem, mert azt valljuk, hogy mind egyek vagyunk. “hallgatni fognak a hangomra, és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor” (Jn 10:16) Lásd még: Valós ökumené

HOL TALÁLKOZHATOK VELETEK?
Nem találsz meg minket parkolókban, vagy közterületeken és be sem csengetünk sehova. Viszont találkozhatsz velünk betegekről és rászorulókról való gondoskodás közben, lelki támogató csoportokban, nyilvános rendezvényeken, elvonulásokon, de leggyakrabban odakint a természetben, amint éppen tanulunk, imádkozunk, zenélünk, megtapasztalunk.

TI EGYHÁZ VAGYTOK, VAGY SZEKTA?
Egyik sem. Ahogy a nevünkben is szerepel, egy közösség vagyunk, melynek tagjai sokfelől érkeztek és a legfőbb kapcsolódási pontunk a Szentháromság Isten feltétel nélküli szeretete. Ahhoz, hogy tagjaink számára biztosíthassuk a megfelelő “szolgáltatásokat” és privilégiumokat, szükséges a háttérben egy hivatalos szervezeti forma is, mely a mi esetünkben az egyházi jogú vallási közösség. Nevünkben pedig szándékosan nem használjuk az egyház szót, mert az Írás színtisztán nyilatkozik arról, hogy Egyház egyetlenegy létezik csupán, és azt nem ember alkotta. Ehelyett szerepel benne a “Szabad” szó, amely pedig arról tanúskodik, hogy önállóan, állami, vagy egyházi befolyástól távol tesszük, amit teszünk, így tagjaink a létező legnagyobb szabadságot élhetik meg Istenben.

VANNAK LELKIPÁSZTORAITOK?
Igen, vannak köztünk lelkészek is, akik kevésbé a közösség vezetői, sokkal inkább annak mély szolgálatát végzik. Feladatuk elsődlegesen az, hogy igei, teológiai és szolgálati ismereteikkel segítsék azokat, akik erre igényt tartanak. Nem előttünk járnak az ösvényen, hanem kézen fogva mellettünk az Írás szerint: “Mert nem akarunk uralkodni a ti hiteteken, hanem munkatársai vagyunk örömötöknek, mivel szilárdan álltok a hitben.” (2 Kor 10:24)

TARTOTOK ESKÜVŐKET ÉS TEMETÉSEKET?
Lelkészeink tartanak ökumenikus szertartásokat, a legtisztább egyszerűség jegyében.

HARCOLTOK AZ EGYHÁZAK ELLEN?
Nem. Mindenkinek szíve joga eldönteni, hogy milyen formában kívánja szolgálni Istent és megélni hitét. “Álljatok ki az utakra, és nézzetek szét, kérdezősködjetek az ősi ösvények után, melyik a jó út, és azon járjatok, akkor nyugalmat találtok lelketeknek! ” (Jer 6:16)

OLVASSÁTOK A BIBLIÁT?
Igen. Több különböző nyelven, elemezve az eredeti szövegeket, kéziratokat és megértve a fordításokat. Fontosnak érezzük, hogy együtt értelmezzük a sorait, de egymást semmiképpen nem befolyásolva, mindenki a maga módján.

HA VALAKI CSATLAKOZIK HOZZÁTOK, AKKOR OTT KELL HAGYNIA A TEMPLOMOT, AHOVÁ JÁRT?
Nem. Ha jól érzi magát ott, miért kéne?

HOGYAN TUDTOK ENNYIFÉLE EMBERT FESZÜLTSÉGMENTESEN EGY FEDÉL ALÁ HOZNI?
Ez nem is olyan nehéz, ha mindenkinél egyezik a Jézus iránti odaadás, a szeretetközpontú alapmorál, viselkedésükben pedig elfogadják az Ökumenikus Etikettet.

VANNAK NYILVÁNOS SZERTARTÁSAITOK?
Sok közösségi alkalmunkon, istentiszteletünkön, megtapasztalásunkon, lelkigyakorlatunkon és programunkon szeretettel látunk érdeklődőket.

ÚGY IS LEHETEK HÍVŐ, HA NEM JÁROK TEMPLOMBA?
Erre csupán egy válaszunk van: “Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik?” (1 Kor 3:16)

VAN VALAMILYEN NYILVÁNOSAN VÁLLALT POLITIKAI HOVATARTOZÁSOTOK?
Közösségi szinten szigorúan elhatárolódunk a politikától, tabuként kezeljük és falainkon kívül tartjuk, mert kevés olyan megosztó és haragszító téma van, mint ez. Természetesen az egyes tagoknak lehet egyéni politikai meggyőződése, ám erről nem eshet szó a közösségben.

MILYEN KÖLTSÉGEK TERHELIK A KÖZÖSSÉGETEK TAGJAIT?
Nem kérünk pénzt semmiért és perselyt sem adunk körbe.

 

 

 

KÉRDEZD ÖKU-MENT!

Létrehoztunk egy virtuális szuperhőst, aki emberfeletti kitartással képes válaszolni a legkülönlegesebb kérdésekre is. Ne kíméld, amennyiben nem találtál választ a felmerült témádra, úgy bátran írj neki és örömmel válaszolni fog! Ha esetleg kicsit késne a válasszal, ne aggódj, valószínűleg csak valami hőstettet hajt éppen végre, de ahogy végzett, jelentkezni fog. 🙂